InfoTop
Usluge

Kompanija INFOTOP D.O.O. pored usluga prodaje i servisiranja opreme za terestrička merenja, svojim sadašnjim i budućim korisnicima pruža i sledeće usluge:

  • Konsultantske usluge;
  • Obuka korisnika;
  • Pomoć pri izvođenju geodetskih radova;
  • Pomoć pri izradi mapa i katastarsko-topografskih planova;
  • Edukacija vezana za primenu GIS-a, GPS/GNSS sistema i pripadajućih softvera.