InfoTop
InfoTop d.o.o.

Infotop d.o.o. je preduzeće za inženjering informacionih i pozicionih sistema koje postoji od 1996. godine i ovlašćeni je distributer vodećih svetskih proizvođača GPS, laserske i opreme za terestrička merenja, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.

Takođe, bavimo se i pružanjem konsultantskih usluga, projektovanjem, GIS-om, prodajom instrumenata i licenciranog softvera uz prateću obuku, a svu opremu održava ovlašćeni tehnički sevis.