InfoTop
Laser Technology - Laserski uređaji
TruPulse 360 laserski daljinomeri
TruPulse 360 su lagani i kompaktni laseri pružaju kristalno čistu optičku vidljivost sa podacima prikazanim direktno na zaglavlju displeja, tkao da nikada nećete skloniti pogled sa cilja. Komunikacija se obavlja pomoću seriskog kabla ili bluetooth-a.
Saznaj više :::>
CRITERION RD 1000
Prvi ekektronski meračspicifično dizajniran za šumarstvo koristeći najnovije tehnologije i utvrđene tehnike merenja. Poseduje integrisani senzor potresa za izravranata kosa merenja i obime. Sa podesivom LED mernom skalom podesivog osvetlenja, možete prikupiti visoko precizne podatke sa lakoćom i u najizazovnijim uslovima.
Saznaj više :::>
IMPULS SERIJA
Impuls laseri su ekstremno pristupačni, robusni i potpuno vodootporni. Spicifično su dizajnirani da rade u najtežim uslovima. Instalirana rešenja pružaju vam mogućnost merenja visina, horizontalnih i vertikalnih dužina, rastojanja između dva objekta i kumulativna rastojanja za računanje obima. Takođe, možete meriti dva udaljena objekta za snimanje promena kote ili računanje pravaca.
Saznaj više :::>
MapStar TruAngle
Novi MapStar® TruAngle pruža sličnu funkcionalnost kao i totalne stanice, ali za samo fragment težine i cene. Precizno meri okret horizontalnog ugla i kada se spoji sa LTI laserima, možete lako mapirati i prikupljati X,Y i Z koordinate za kompletno 3D mapiranje ili modeliranje površi. Kada dodate ovako nisku cenu, malu težinu i visoke performanse TruAngle komplet za mapiranje će uštedeti više vremena, novca i resursa nego što možete da zamislite.
Saznaj više :::>