InfoTop
Nikon - Totalne stanice
Nivo C
Nivo™ je napredna generacija Nikon totalnih stanica. Kompaktan dizajn i lakoća čine Nivo idealnim za prenošenje preko velikih distanci. Svi nivo modeli poseduju legendarnu Nikonovu optiku, pružajući čistu sliku i u uslovima sa malo ili previše svetlosti, čineći merenje lakšim i redukujući stres za oči.
Saznaj više :::>
Nivo M
Nivo™ je napredna generacija Nikon totalnih stanica. Kompaktan dizajn i lakoća čine Nivo™ idealnim za prenošenje preko velikih distanci. Svi nivo modeli poseduju legendarnu Nikonovu optiku, pružajući čistu sliku i u uslovima sa malo ili previše svetlosti, čineći merenje lakšim i redukujući stres za oči.
Saznaj više :::>
DTM-322
DTM - 322 pruža prilagodljivu i laku za korišćenje platformu kako bi ste uradili posao pravilno. Poseduje legendarnu Nikonovu optiku koja pruža čistiju i kvalitetniju sliku.
Saznaj više :::>