InfoTop
MapStar TruAngle


Novi MapStar® TruAngle pruža sličnu funkcionalnost kao i totalne stanice, ali za samo fragment težine i cene. Precizno meri okret horizontalnog ugla i kada se spoji sa LTI laserima, možete lako mapirati i prikupljati X,Y i Z koordinate za kompletno 3D mapiranje ili modeliranje površi. Kada dodate ovako nisku cenu, malu težinu i visoke performanse TruAngle komplet za mapiranje će uštedeti više vremena, novca i resursa nego što možete da zamislite. Mapiranje nikad nije bilo lakše, pristupačno ili dostupno.

Specifikacije:

  • Uglovna tačnost ± 0.1° (+0.5 postavljen na stativ)
  • Visina: 14.2cm /Prečnik: 11.7cm
  • Težina: 1kg
  • Napajanje: 2AA baterije, 8 sati neprekidnog korišćenja

Ključne karakteristike:

  • Kompaktan i lagan dizajn za visoku prenosivost
  • Radi na 2 AA baterije sa 8 sati neprekidnog korišćenja za maksimalnu produktivnost
  • Uključuje visoko-preciznu libelu za maksimalnu tačnost
  • Omogućava lako rukovanje sa dva jednostavna dugmeta interfejsa
  • Dozvoljava lak pregled svih vaših merenja na LCD ekranu